نشست های جهانی Osstem 

ما نشست های سالیانه ای را برای مذاکرات دوستانه راجع به ایمپلنت ، هر ساله با گرداوری دندانپزشکان از سراسر جهان  و به میزبانی شهر های مختلف جهان دایر می نماییم.
همایش های دندانپزشکی هر سال با در بر داشتن مذاکرات دوستانه،سمینار های پی در پی، مهمانی ها و پذیرایی های در خور، فرصت هایی برای گردش ارائه می نماییم.


نشست های osstem 

- نشست هایosstem درشعب مختلف سراسر جهان برای دندان پذشکان خود انجام می پذیرد.
- نشست های Osstem به صورت رویداد های آکادمیکی میباشد که شامل سخنرانی ها، عمل هایی به صورت زنده، ویدئو کنفرانس ها،پوستر ها و دیگر ارائه ها انجام می پذیرد.