آموزش دوره اصلی ایمپلنت 
دوره پیوند استخوان سینوس 
 دوره مدیریت و اداره بافت نرم و سخت 
دوره Prosthetic 
Enterior Esthetic
AICشب  سرو غذا+رویداد ها 
تور های ویژه ، تور اسکی و غیرهThemeتور فرهنگی در کشور کره، تور پارک