.

ما تحقیقاتمان را در مسیر پیشرفت تکنولوژی n “implant surface processing” برای پایداری و تسریع osteointegration بین ایمپلنت و بافت استخوان و پیشبینیهای پی آمد های کلینیکالی آن به طور رایج برای افزایش پایداری با بزرگ کردن محل اتصال از طریق ایمپلنت به صورت انتصاری برای این شرکت میباشد و تعداد محدودی از شرکت های معروف. اخیرا تکنولوژی تقویت osteointegration.
به طور کلی کاراکترهای فزیکی و شیمیایی برای آن تعریف شده است به علاوه تکنولوژی بیو فیوزینگ به عنوان نسل بعدیتکنولوژی های این پروسه به منظور چیره شدن به محدودیت های مزایده ای تکنولوژی های مرسوم.