header image

Research Paper

The original published research paper

paper and articles

جایگذاری ایمپلنت TSIII SA کمپانی Osstem در جراحی سینوس لیفت Lateral

نویسندگان: Gi-Young Seo, Jae-Kook Cha, Jae-Hong Lee, Jung-Seok Lee, Ui-Won Jung, Seong-Ho Choi, Kyoo-Sung Cho, Jung-Kiu Chai, Chang-Sung Kim


هدف تحقیق

از دست دادن دندان‌های مولر فک بالا منجر به جذب سریع استخوان alveolar در زیر سینوس فک بالا می‌شود. افزایش سطح استخوان سینوس و بالا بردن غشای سینوس یکی از متداول ترین روش‌های جراحی سینوس و جایگذاری ایمپلنت است. جراحی سینوس با توجه به ارتفاع استخوان باقی مانده جهت جایگذاری استخوان به سطوح مختلفی تقسیم می‌شود. زمانی که ارتفاع استخوان بین 3 تا 4 میلی متر است روش lateral برای این کار توصیه می‌شود. هدف از این آزمایش جایگذاری ایمپلنت سطح SA کمپانی Osstem در بیمارانی است که افتادگی سینوس رنج می‌برند. جراحی سینوس در این بیماران با روش lateral و با کیت جراحی LAS kit انجام می‌گیرد.

مواد و روش ها

دندان‌های pre-molar و molar فک بالا (دندان‌های 14 تا 17) دندان‌های مورد نظر برای جراحی سینوس است. قبل از انجام جراحی، تصاویر توموگرافیک نشان دهنده این است که ارتفاع استخوان باقیمانده این دندان‌ها تقریبا 3.3 میلی متر است. جایگذاری فیکسچر با روش تک مرحله ای سینوس لیفت و فیکسچرهای سطح SA انجام شد. مرحله دوم جراحی سه تا چهار ماه بعد از بهبود اولیه انجام گرفت.


نتایج

در این جراحی هیچگونه پارگی سینوس به وجود نیامد. در اینگونه جراحی‌ها بزرگترین نگرانی و چالش حفظ پایداری اولیه ایمپلنت و همچنین موازی بودن جایگذاری فیکسچرها و قرارگرفتن در زاویه مناسب است و این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که ایمپلنت‌ها در ارتفاع کمتر از 5 میلی‌متر استخوان جایگذاری شوند. تست گشتاور برگشتی برای آزمودن پایداری اولیه ایمپلنت‌ها انجام شد که برابر با 30 نیوتن بوده است و این نشان دهنده پایداری اولیه مناسب فیکسچرهاست. علاوه بر این مقدار PTV یا همان periotest برابر با 6.8 بوده است که نشان دهنده پایداری ثانویه و لود مناسب فیکسچرهاست.

نتیجه گیری

جراحی سینوس تک مرحله ای با روش lateral روشی معمول و بسیار مناسب برای جراحی سینوس به خصوص زمانی است که ارتفاع استخوان باقی مانده کمتر از 5 میلی متر باشد. ایمپلنت‌های سطح SA کمپانی osstem با سطوح سندبلاست و اسید اتچ شده پایداری اولیه و ثانویه جراحی سینوس را به خصوص در جراحی‌های سینوس سطح 1 تضمین میکند.


شکل1: تصویربرداری رادیوگرافی قبل از جراحی

شکل1: تصویربرداری رادیوگرافی قبل از جراحی


شکل2: تصویربرداری رادیوگرافی بعد از عمل جراحی

شکل2: تصویربرداری رادیوگرافی بعد از عمل جراحی


شکل3: عکس بالینی قبل از عمل. چپ: نمای occlusal. راست: نمای lateral.

شکل3: عکس بالینی قبل از عمل. چپ: نمای occlusal. راست: نمای lateral.


شکل4: جراحی سینوس لیفت lateral. چپ: بازکردن پنجره در استخوان. راست: پرکردن حفره با پودر استخوان

شکل4: جراحی سینوس لیفت lateral. چپ: بازکردن پنجره در استخوان. راست: پرکردن حفره با پودر استخوان


شکل5: جایگذاری ایمپلنت. چپ: نمای occlusal. راست: نمای lateral.

شکل5: جایگذاری ایمپلنت. چپ: نمای occlusal. راست: نمای lateral.


شکل6: بخیه زدن و بستن محل

شکل6: بخیه زدن و بستن محل


شکل7: تصویر رادیوگرافی بعد از جایگذاری ایمپلنت‌ها

شکل7: تصویر رادیوگرافی بعد از جایگذاری ایمپلنت‌ها


شکل8: تصویر رادیوگرافی 4 ماه پس از بهبود اولیه ایمپلنت‌ها

شکل8: تصویر رادیوگرافی 4 ماه پس از بهبود اولیه ایمپلنت‌ها