prothetic kit

prothetic kit کیت پروتز
prothetic kit
prothetic kit
prothetic kit

کیت پروتز

این کیت را می توان به عنوان یکی از کامل ترین کیت های پروتزی به شمار آورد. وجود قطعات و ابزارهای مختلف پروتزی می تواند شما را بی نیاز از داشتن دیگر ابزارها کند.
کاربری ساده و طراحی جامع از دیگر مزایای این کیت است.