ZioCera

ZioCera اباتمنت ZioCera
ZioCera

اباتمنت ZioCera

از این اباتمنت با رنگ عاجی می توانید در انواع جراحی های پروتز زیبایی استفاده کنید. این اباتمنت در دو نوع مینی و رگولار و دو طراحی بدنه Hex و Non-Hex موجود است.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

product detail