ZioCera Angled

ZioCera Angled ZioCera Angled
ZioCera Angled

ZioCera Angled

از این اباتمنت در انواع جراحی های پروتز زیبایی و همچنین جراحی هایی که با مشکل کمبود زاویه اتصال مواجه هستید و نیاز به جبران این زاویه دارید استفاده کنید. این اباتمنت در نوع رگولار و دو طراحی بدنه Hex و Non-Hex موجود است.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

product detail