Gold-Cast

Gold-Cast اباتمنت Gold-Cast

اباتمنت Gold-Cast

از این اباتمنت در انواع جراحی هایی که با محدودیت جایگذاری مکانی مواجه هستید و یا جراحی های زیبایی می توانید استفاده کنید. تفاوت این اباتمنت با اباتمنت NP-Cast در پوشش طلایی رنگ آن است که زیبایی بیشتری به این اباتمنت داده است و جهت جراحی های زیبایی دندان های قدامی مورد استفاده قرار میگیرد. این اباتمنت در دو نوع مینی و رگولار و دو طراحی بدنه Hex و Non-Hex موجود است.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

product detail