Free Form

Free Form Free Form
Free Form

Free Form

از اباتمنت Free form برای اصلاح مارجین و فواصل در کاربردهای پروتزی استفاده می شود. این اباتمنت در کانکشن مینی و رگولار و دو نوع هگز و بدون هگز وجود دارد. گردن طلایی رنگ این اباتمنت علاوه بر زیبایی، کاربری ساده ای به این اباتمنت داده است.
برای استفاده از این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوان استفاده کرد. حداکثر گشتاور مناسب مناسب برای کانکشن مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای کانکشن رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است

product detail