Convertible

Convertible Convertible

Convertible

از اباتمنت Convertible برای انجام پروتزهای نوع bridge استفاده می شود. با استفاده از این اباتمنت می توان انوع روش های پروتزی مانند screw-retained ، combination-retained را انجام داد. این اباتمنت دارای دو نوع کانکشن مینی و رگولار موجود است. گشتاور مناسب بسته به نوع استفاده در کارهای پروتزی بین 20 تا 30 نیوتن بر سانتی متر مربع است.
اتصال پیچ اتصال به خود اباتمنت و بدنه طلایی رنگ علاوه بر زیبایی کاربری ساده ای ایجاد کرده است.

product detail