Ultra

Ultra Ultra
Ultra
Ultra
Ultra

Ultra

کیت جراحی ULTRA کمپانی Osstem مخصوص جایگذاری ایمپلنت های قطر 6 و بیشتر است. با استفاده از این کیت میتوانید ایمپلنت های با قطر زیاد را که به طور معمول با کیت های متداول و عمومی قابل جایگذاری نیستند را جایگذاری کنید. قطعات و دریل های کامل کیت و همچنین وجود راهنمای ساده این کیت از مزایای کیت جراحی ULTRA است.