درمان از طریق ایمپلنت بر خلاف ترمیم پل ها و دندان هاسبکی است برای احیاء دندان های آسیب دیده از طریق کاشت دندان مصنوعی بر روی ریشه مصنوعی که از جنس استخوان فک ودر داخل استخوان فک به عنوان جایگزین دندان از دست رفته جا گرفته بدون آسیب رساندن به دندان های اطراف. ایمپلنت ساختار و ظاهر زیباتری را حتی نسبت به دندان طبیعی دارد و می تواند به صورت تقریبا دائمی استفاده شود.

The benefits of implant treatment include:

• آسیب نرساندن به سلامتی دندان های اطراف
• به بیمار کمک میکند تا دوباره لبخند بزند و اعتماد به نفس از دست رفته به خاطر فقدان دندان ها را بدست آورد
• جلوگیری از ازبین رفتن استخوان فک که در اثر نبودن دندان در خطر میباشد
• می تواند به صورت نیمه دائم استفاده شود
• این درمان میزان موفقیت بالای خود را تضمین می کند. این ضمانت از طریق داده های دندانسازی که در طول مدت زمان طولانی جمع آوری شده است، انجام میگیرد.