abutments

اباتمنت Transfer Transfer
Transfer

اباتمنت Transfer

اباتمنت ترنسفر از پراستفاده ترین اباتمنت ها در پروتز معمول Cement-Type است و در دو نوع مینی و رگولار و دو طراحی بدنه Hex و Non-Hex موجود است. گردن (G/H) طلایی رنگ این اباتمنت علاوه بر زیبایی، کاربری ساده ای را برای شما ایجاد میکند.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
کانکشن Taper این اباتمنت برابر با 11 درجه است و همین امر، امنیت کاربری و طول عمر این اباتمنت را افزایش داده است. برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

اباتمنت Stud Stud
Stud

اباتمنت Stud

از این اباتمنت در انواع پروسه های پروتزی Stud Overdenture می توان استفاده کرد و در دو نوع مینی و رگولار و دو طراحی بدنه Hex و Non-Hex موجود است. گردن (G/H) طلایی رنگ این اباتمنت علاوه بر زیبایی، کاربری ساده ای را برای شما ایجاد میکند.
پیچ اتصال این اباتمنت به خود اباتمنت متصل است و باعث افزایش سهولت کاربری می شود. آلیاژ Housing این اباتمنت از تیتانیوم و آلیاژ Internal lamella از طلا ساخته شده است و زاویه اتصال را تا 20 درجه می تواند جبران کند.
گشتاور پیشنهادی برای هر دو سایز مینی و رگولار برابر با 30 نیتون بر سانتی متر است.

اباتمنت ZioCera ZioCera
ZioCera

اباتمنت ZioCera

از این اباتمنت با رنگ عاجی می توانید در انواع جراحی های پروتز زیبایی استفاده کنید. این اباتمنت در دو نوع مینی و رگولار و دو طراحی بدنه Hex و Non-Hex موجود است.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

اباتمنت Angled Angled
Angled

اباتمنت Angled

کاربرد این اباتمنت در ایجاد زاویه اتصال 17 درجه اگزیال در پروسه های معمول پروتزی است و در دو نوع مینی و رگولار و سه طراحی بدنه B-Hex، A-Hex و Non-Hex موجود است. گردن (G/H) طلایی رنگ این اباتمنت علاوه بر زیبایی، کاربری ساده ای را برای شما ایجاد میکند.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
کانکشن Taper این اباتمنت برابر با 11 درجه است و همین امر، امنیت کاربری و طول عمر این اباتمنت را افزایش داده است. برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

اباتمنت لوکیتور Locator
Locator

اباتمنت لوکیتور

این اباتمنت یکی از بادوام ترین اباتمنت ها است و توانایی تحمل انواع فشار و تنش ها تا سقف 22 نیوتن و قابلیت جبران زاویه تا سقف 40 درجه بین دو ایمپلنت در جراحی denture را داراست.
پیچ اتصال این اباتمنت به خود اباتمنت متصل است و همین امر سهولت کاربری را افزایش می دهد.
گشتاور پیشنهادی برای هر دو سایز مینی و رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

Free Form Free Form
Free Form

Free Form

از اباتمنت Free form برای اصلاح مارجین و فواصل در کاربردهای پروتزی استفاده می شود. این اباتمنت در کانکشن مینی و رگولار و دو نوع هگز و بدون هگز وجود دارد. گردن طلایی رنگ این اباتمنت علاوه بر زیبایی، کاربری ساده ای به این اباتمنت داده است.
برای استفاده از این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوان استفاده کرد. حداکثر گشتاور مناسب مناسب برای کانکشن مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای کانکشن رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است

اباتمنت Healing Healing
Healing

اباتمنت Healing

از این اباتمنت در پروسه healing و تا زمانی که پایداری ثانویه ایمپلنت تکمیل شود، استفاده می شود.
این اباتمنت در دو نوع مینی و رگولار موجود است.
پیچ اتصال این اباتمنت به خود اباتمنت متصل است و همین امر کاربری ساده تر و سریعتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای هر دو سایز مینی و رگولار کمتر از 10 نیوتن بر سانتی متر است.

ZioCera Angled ZioCera Angled
ZioCera Angled

ZioCera Angled

از این اباتمنت در انواع جراحی های پروتز زیبایی و همچنین جراحی هایی که با مشکل کمبود زاویه اتصال مواجه هستید و نیاز به جبران این زاویه دارید استفاده کنید. این اباتمنت در نوع رگولار و دو طراحی بدنه Hex و Non-Hex موجود است.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

اباتمنت NP-Cast NP-Cast
NP-Cast

اباتمنت NP-Cast

از این اباتمنت در انواع جراحی هایی که با محدودیت جایگذاری مکانی مواجه هستید و یا جراحی های زیبایی می توانید استفاده کنید. این اباتمنت در دو نوع مینی و رگولار و دو طراحی بدنه Hex و Non-Hex موجود است.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

اباتمنت Gold-Cast Gold-Cast
Gold-Cast

اباتمنت Gold-Cast

از این اباتمنت در انواع جراحی هایی که با محدودیت جایگذاری مکانی مواجه هستید و یا جراحی های زیبایی می توانید استفاده کنید. تفاوت این اباتمنت با اباتمنت NP-Cast در پوشش طلایی رنگ آن است که زیبایی بیشتری به این اباتمنت داده است و جهت جراحی های زیبایی دندان های قدامی مورد استفاده قرار میگیرد. این اباتمنت در دو نوع مینی و رگولار و دو طراحی بدنه Hex و Non-Hex موجود است.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

اباتمنت Rigid Rigid
Rigid

اباتمنت Rigid

اباتمنت Rigid از متداول ترین اباتمنت ها در پروتز معمول Cement-Type است و در دو نوع مینی و رگولار و دو طراحی بدنه Hex و Non-Hex موجود است. گردن (G/H) طلایی رنگ این اباتمنت علاوه بر زیبایی، کاربری ساده ای را برای شما ایجاد میکند.
پیچ اتصال این اباتمنت به خود اباتمنت وصل است و کاربری ساده تری را برای این نوع از اباتمنت ها ایجاد کرده است.
کانکشن Taper این اباتمنت برابر با 11 درجه است و همین امر، امنیت کاربری و طول عمر این اباتمنت را افزایش داده است. برای باز و بستن این اباتمنت از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید.
گشتاور پیشنهادی برای هر دو سایز مینی و رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

Cover Screw Cover Screw
Cover Screw

Cover Screw

از این قطعه جهت بستن دهانه فیکسچر بعد از جایگذاری ایمپلنت و در دوره پایداری ثانویه استفاده می شود.
این قطعه دارای دو رنگ بنفش و سبز است. از رنگ بنفش برای فیکسچرهای با قطر 3.5 میلی متر و کمتر و از رنگ زرد برای فیکسچرهای با قطر 4، 4.5، 5، 6 و 7 میلی متر استفاده می شود.
در مواردی که فیکسچر به صورت Bone Level و در عمق های بیشتر درون استخوان قرار گرفته، میتوانید از طول های بیشتر استفاده کنید.

Temporary Temporary
Temporary

Temporary

این اباتمنت از فلز تیتانیوم گرید 3 و منعطف ساخته شده و دارای دو طراحی بدنه هگز و بدون هگز و دو نوع مینی و رگولار است و برای پروتزهای موقتی استفاده می شود. پیچ اتصال این اباتمنت جدا است و همین امر پایداری و استحکام اتصال بیشتری به این اباتمنت می دهد. جهت باز و بستن پیچ اتصال از آچار دستی با هگز 1.2 میتوانید استفاده کنید. گشتاور پیشنهادی برای این اباتمنت برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر است

اباتمنت Multi Angled Multi Angled
Multi Angled

اباتمنت Multi Angled

از این اباتمنت در انواع جراحی های پروتز زیبایی و همچنین جراحی هایی که با مشکل کمبود زاویه اتصال مواجه هستید و نیاز به جبران این زاویه دارید استفاده کنید. این اباتمنت در دو نوع مینی و رگولار موجود است و قابلیت تغییر در دو زاویه 17 و 30 درجه را دارد.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

Lab Analog Lab Analog
Lab Analog

Lab Analog

آنالوگ جایگزینی برای مدل سازی انواع ایمپلنت، اباتمنت و یا بازسازی اتصالات است. به طور معمول از آنالوگ برای ثبت محل دقیق جایگذاری ایمپلنت در کاربردهای پروتزی استفاده می شود و میتواند به طور دقیق آناتومی ایمپلنت را نشان دهد. آنالوگ این امکان را به متخصصین پروتز می دهد که به طور مناسب اباتمنت را بر روی مدل فیکسچر ساخته شده جایگذاری کنند.

Impression Coping Impression Coping
Impression Coping

Impression Coping

Convertible Convertible
Convertible

Convertible

از اباتمنت Convertible برای انجام پروتزهای نوع bridge استفاده می شود. با استفاده از این اباتمنت می توان انوع روش های پروتزی مانند screw-retained ، combination-retained را انجام داد. این اباتمنت دارای دو نوع کانکشن مینی و رگولار موجود است. گشتاور مناسب بسته به نوع استفاده در کارهای پروتزی بین 20 تا 30 نیوتن بر سانتی متر مربع است.
اتصال پیچ اتصال به خود اباتمنت و بدنه طلایی رنگ علاوه بر زیبایی کاربری ساده ای ایجاد کرده است.

O-ring O-ring
O-ring

O-ring

از این قطعه در پروسه های پروتزی Stud Overdenture به همراه اباتمنت Stud می توان استفاده کرد.
این قطعه در سه رنگ سیاه، زرد و قرمز موجود است. از رنگ سیاه در کاربردهای لابراتواری، از رنگ زرد در پروتز با Low Retension force و از رنگ نارنجی در پروتز با High Retension force استفاده می شود.

Bite Index Bite Index
Bite Index

Bite Index

از bite index به عنوان شاخصی برای ثبت Bite در impression های fixture level استفاده می شود. برای انجام Bite registration روشهای مختلفی وجود دارد. از مزایای استفاده از Bite index کمپانی osstem در صحت و دقت بالای آن است. نتایج کلینیکی نشان می دهد که استفاده از Bite index خروجی دقیق تری نسبت به اباتمنت Temporary دارد و مشکل جابه جایی ناشی از فشار زیاد را ندارد. برای استفاده از این قطعه میتوان از آچار دستی با هگز 1.2 استفاده کرد.

Free Form Angled Free Form Angled
Free Form Angled

Free Form Angled

اباتمنتِ Free form Angled دارای 25درجه انحراف زوایه است و از آن برای اصلاح مارجین و فواصل و زوایا در کاربردهای پروتزی استفاده می شود. این اباتمنت در کانکشن مینی و رگولار و دو نوع هگز و بدون هگز وجود دارد. گردن طلایی رنگ این اباتمنت علاوه بر زیبایی، کاربری ساده ای به این اباتمنت داده است.
برای استفاده از اباتمنت Free form Angled از آچار دستی با هگز 1.2 می توان استفاده کرد. حداکثر گشتاور مناسب برای کانکشن مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای کانکشن رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است