• برای پروسه نهایی Ultra-hydrophilic تکنولوژی
 • TSIII CA
 
 
 • تکنولوژی راحت تر کردن جراحی سینوس آرواره ای
 • استفاده صحیح از تکنولوژی در راه کسب درآمد
  مرکز پیشرفته تکنولوژیک (ATC) با شناخت کامل از اکونومی
 • CAS/LAS Kit
 • SmartBuilder
 • K2 unit chair
 
 
 • سیستم پشتیبان و محافظ متقارب دندان 
 • برای نهایی کردن پروسهBAتکنولوژی 
 • تکنولوژی HA برای نهایی کردن پروسه
 • انجام پروژه تحقیقاتتی حق العمل عمده جهانی  برای اعطا کردن خدمت در علم اقتصاد
 • Osstem Guide
 • TS III BioSA
 • TS III HA
 
 
 • تکنولوژی SA برای نهایی کردن پروسه
 •  انتشار اسناد Osstem Implant  Vol. 4.0
 • TS III SA
 
 
 • پیشرفت در ساخت پروتئین synthetic  شامل  osteogenesis
 • Chosen as the Good Design Product by Korea Institute of Design Promotion
  پیوستن به پروژه جهانی ،استرتژی بالا بردن سطح تکنولوژی ، برای گسترش و پیشرفته شدن سیستم درمان با دندان مصنوعی که با تقارب پشتیبانی دیجیتالی، برای خدمت به علم اقتصاد  بنیاد نهاده شد
 • PEP7
 • Hiossen kit
 
 
 • با خدمت علم اقتصاد محصولی سطح بالا برای نسل بعدی طراحی شده، صنعت و انرژی
 • GSIIشرکت اختصاصی صنعتی کشور کره برنده شدن جایزه ثبت اختراع سال 2007  برای
 • GSII
 
 
 • پروسه طراحی تکنولوژی جدید برای ایمپلنت به منظور اولین قدم برای پیشرفت
 • گسترش پیوستن به پروژه های بین المللی برای تست متد های ارزیابی امنیت بلند مدت، پروژه ترکیب مواد، روکش کردن با استفاده از ایمپلنت و با مواد موجود در طبیعت برای آسان شدن ساخت استخوانی یکپارچه
 • GSIII
 
 
 • دریافت اعتبار نامه از انجمن اتحادیه تکنولوژی صنعتی برای انستیتو تحقیقاتی ایمپلنت
 
 
 • دریافت تقدیرنامه رسمی رقابت تکنولوژی از بازرس مسابقه 
 • RBM  گسترش تکنولوژی برای پروسه نهایی
 • US II RBM, SS II RBM
 
 
 • پیوستن به پروژه نهایی، پروژه ترکیب مواد، برای گسترش ایمپلنت دندان بنا نهاده شد با وزارتخانه تجاری
 • US II Machined
 
 
 • گسترش نرم افزاری برای ارائه خدمات بیمه ای
 • در باز سهامOsstem Implantشروع به کار
 • Two softwares
 
 
 • موفقیت گسترش ایمپلنت با تکنولوژی خودمان و نتایج بدست آمده از ساخت
 • در بازار سهامAVANAشروع به کار
 • Machined implant
 
 
 • همواره پیش قدم در ایمپلنت دندان