ESR KIT

ESR KIT کیت ابزار پروتز
ESR KIT

کیت ابزار پروتز

از این کیت زمانی استفاده می شود که در پروسه پروتز با مشکل مواجه شوید.استفاده از قطعات پروتزی فیک باعث شکستن قطعات پروتزی درون فیکسچر می شود و پروسه جراحی ایمپلنت را با مشکل مواجه می کند. در اینگونه مواقع می توانید از کیت برای باز کردن و خارج کردن پیچ ها وقطعات پروتزی شکسته شده استفاده کنید.

موارد استفاده

موارد استفاده

از این کیت می توان در موارد متعددی استفاده کرد همانند 1- شل شدن screw در اثر نیروی وارده مکرر به دندان در جهات مختلف. 2- آسیب شیارهای داخلی فیکسچر. 3- شکستن پیچ اتصال درون فیکسچر. 4- شکستن اباتمنت و 5- هرز شدن هگز داخلی فیکسچر


Guide drill

Guide drill

ابزاری جهت ثابت نگاه داشتن دریل ها و دیگر ابزارها در طول پروسه جداکردن screw


SR drill

SR drill

از این دریل برای ایجاد سوراخی نازک برای خارج کردن بقایای screw شکسته شده درون فیکسچر استفاده می شود.


SR Tip

SR Tip

ابزاری که به screw متصل می شود برای خارج کردن screw شکسته شده


Screw Holder

Screw Holder

ابزاری جهت خارج کردن screw ای که تقریبا از فیکسچر خارج شده است. برای استفاده از این قطعه،آن را دور screw قرار داده و با چرخاندن، Screw را از فیکسچر خارج کنید


ESR handle

ESR handle

ابزاری جهت محکم و ثابت نگه داشتن Guide


abutment removal tip

abutment removal tip

ابزاری جهت خارج کردن اباتمنت. با قرار گرفتن درون اباتمنت شکسته شده و تکان دادن به راست و چپ اباتمنت خارج خواهد شد


Re-tap

Re-tap

ابزاری جهت بهبود شیارهای داخلی فیکسچر در زمانی که شیارهای فیکسچر آسیب دیده باشند. قطعه را درون فیکسچر قرار داده و با رتچت آن را بچرخانید تا زمانی که شیارهای داخلی فیکسچر به شکل اولیه خود بازگردند