Split Kit

Split Kit قلم های offset شکاف استخوان
Split Kit
Split Kit

قلم های offset شکاف استخوان

از این کیت برای بازکردن فضای استخوان های باریک alveolar استفاده می شود تا فضای کافی برای جایگذاری فیکسچر ایجاد شود.
قلم های این کیت به صورت ofsset است و پروسه expand را به صورت چکش وار و ضربه ای انجام می دهد. طراحی offset این قلم ها پروسه ridge split را حتی در نواحی سخت بسیار آسان و سریع می کند.