Multi Angled

Multi Angled اباتمنت Multi Angled
Multi Angled

اباتمنت Multi Angled

از این اباتمنت در انواع جراحی های پروتز زیبایی و همچنین جراحی هایی که با مشکل کمبود زاویه اتصال مواجه هستید و نیاز به جبران این زاویه دارید استفاده کنید. این اباتمنت در دو نوع مینی و رگولار موجود است و قابلیت تغییر در دو زاویه 17 و 30 درجه را دارد.
پیچ اتصال این اباتمنت جدا از خود اباتمنت است و پایداری بیشتری به این نوع از اباتمنت ها می دهد.
گشتاور پیشنهادی برای سایز مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای سایز رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است.

product detail