Free Form Angled

Free Form Angled Free Form Angled

Free Form Angled

اباتمنتِ Free form Angled دارای 25درجه انحراف زوایه است و از آن برای اصلاح مارجین و فواصل و زوایا در کاربردهای پروتزی استفاده می شود. این اباتمنت در کانکشن مینی و رگولار و دو نوع هگز و بدون هگز وجود دارد. گردن طلایی رنگ این اباتمنت علاوه بر زیبایی، کاربری ساده ای به این اباتمنت داده است.
برای استفاده از اباتمنت Free form Angled از آچار دستی با هگز 1.2 می توان استفاده کرد. حداکثر گشتاور مناسب برای کانکشن مینی برابر با 20 نیوتن بر سانتی متر و برای کانکشن رگولار برابر با 30 نیوتن بر سانتی متر است

product detail