MS

MS MS
MS
MS
MS

MS

کیت جراحی MS کیت جامع و کامل مخصوص جراحی ایمپلنت های سیستم MS یا همان Micro solution system است. با استفاده از این کیت بدون نیاز به کیت و یا ابزار جانبی دیگر میتوانید تمام پروسه جراحی سیستم MS را به طور کامل انجام دهید. دریل های برنده و قطعات کامل این کیت در کنار طراحی زیبا و کاربری ساده، از مزایای این کیت است.

کیت جراحی سیستم میکرو

کیت جراحی سیستم میکرو

کیت جراحی MS کیت جامع و کامل مخصوص جراحی ایمپلنت های سیستم MS یا همان Micro solution system است.


دریل ها

دریل ها

با استفاده از Lance Drill دریل اولیه را انجام میدهیم. سرعت پیشنهادی برابر با 800 دور در دقیقه است. نشانه های موجود بر روی دریل با فواصل یکی میلی متری به شما در تعیین عمق محل دریل کمک میکند.
بعد از دریل اولیه با Lance Drill نوبت به دریل های اصلی می رسد. دریل های اصلی دارای قطر های مختلف 1.8 - 2.3 و 2.5 میلی متری هستند. سرعت پیشنهاد دریل های اصلی بیشتر از سرعت دریل اولیه و برابر با 1200 دور در دقیقه است.


درایورهای ایمپلنت

درایورهای ایمپلنت

درایورهای ایمپلنت برای هر دو نوع ایمپلنت Privision و Denture بر روی کیت تعبیه شده است. با وجود این درایورها نیاز به قطعات جانبی دیگر برای جایگذاری ایمپلنت ها احساس نمیکنید. این درایورها در دو نوع دستی رتچت و موتور جراحی موجود است و بسته به شرایط می توانید از هر یک از این درایورها استفاده کنید. پیشنهاد میشود مراحل اولیه را با درایور موتور و مراحل انتهایی را با رتچت انجام دهید.


عمق سنج

عمق سنج

در طی مراحل جراحی ایمپلنت نیاز است تا به صورت مداوم عمق استخوان اندازه گیری شود تا استخوان کمتر یا بیشتر از مقدار مورد نظر دریل نشود. قطعه عمق سنج بر روی کیت قرار داده شده است. نشانه گذاری های قرار داده شده بر روی عمق سنج که با فواصل یک میلی متری از هم قرار دارندبه شما در تعیین عمق دقیق استخوان کمک میکنند


Separate Driver

Separate Driver

در مراحل جراحی گاهی ممکن است درایورهای ایمپلنت بر روی ایمپلنت گیر کنند. در چنین مواقعی با استفاده از Separate Driver به جداسازی درایور از ایمپلنت اقدام میکنیم. برای انجام این کار کافیت تا Separate Driver را درون حفره درایور ایمپلنت قرار داده و با نیرویی اندک، درایور را از ایمپلنت جدا کنید.